Avís legal

Aquest web ha estat creat pel Poble Espanyol de Montjuïc Societat Anònima Unipersonal (d’ara endavant, PEMSA). El fet d’accedir a aquesta pàgina web implica el coneixement i acceptació dels següents termes i condicions:

Tractament de dades de l’usuari D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades personals, l’informem que les dades personals que faciliti en aquest correu electrònic, s’incorporaran a un fitxer creat sota la responsabilitat de PEMSA, amb la finalitat de poder contactar amb vostè, respondre a la seva petició i enviar-li informació sobre els nostres serveis.

En qualsevol cas, vostè pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint-se per escrit a: POBLE ESPANYOL DE MONTJUIC, S.A.U., Avinguda de Francesc Ferrer i Guàrdia, 13, 08038 Barcelona, o bé mitjançant el correu electrònic info@poble-espanyol.com

Titularitat de la pàgina web. El nom del domini www.poble-espanyol.com, està registrat a favor de Poble Espanyol de Montjuïc Societat Anònima Unipersonal, amb NIFA58283391 i domicili social a l’Avinguda de Francesc Ferrer i Guàrdia, 13, 08038 de Barcelona, telèfon de contacte +34 93 508 63 00 i adreça de correu electrònic info@poble-espanyol.com.

Propietat intel·lectual del web. Tots els drets de propietat intel·lectual del contingut d’aquest web i el seu disseny gràfic són propietat exclusiva de PEMSA o de tercers que han autoritzat l’ús d’aquests continguts PEMSA, que és a qui correspon l’exercici exclusiu dels drets d’explotació dels mateixos. Per tant, queda prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública i transformació, total o parcial, sense l’autorització expressa de PEMSA. Igualment, tots els signes distintius, marques, noms comercials o signes de qualsevol tipus continguts en aquesta pàgina web estan protegits per llei.

Contingut del web i enllaços. PEMSA no es responsabilitza del mal ús que es pugui realitzar dels continguts de la seva web, sent exclusiva responsabilitat de la persona que accedeix a ells o que els utilitza. Tampoc assumeix cap responsabilitat per la informació contingudes a pàgines web de tercers, a les que es pugui accedir a través d’enllaços des del domini www.poble-espanyol.com. La presència d’aquests enllaços té una finalitat informativa, no constituint en cap cas una invitació a la contractació dels productes o serveis que s’ofereixen al web de destí. En cas que PEMSA tingui coneixement efectiu de que l’activitat o la informació a la que es remet des d’aquests enllaços és il·lícita, constitutiva de delicte o pot danyar béns o drets de tercers susceptibles d’indemnització, actuarà amb la diligència necessària per suprimir o inutilitzar l’enllaç corresponent al més aviat possible.

Actualització i modificació del web. PEMSA es reserva el dret d’actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda al seu web, u la seva configuració o presentació, en qualsevol moment, sense previ avís i sense assumir cap responsabilitat per aquest fet.

Indicacions sobre aspectes tècnics. PEMSA no assumeix cap responsabilitat que es pugui derivar de problemes tècnic o errors en els que els equips informàtics, no imputables a PEMSA, que es produeixin durant la connexió a la xarxa d’Internet, o que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del seu control. Des de PEMSA no es garanteix l’absència de virys o d’altres elements que puguin causar danys als sistemes informàtics, als documents electrònics o als fitxers d’usuari d’aquesta web o de webs de tercers, i per tant, no es responsabilitza dels prejudicis que es puguin produir per aquestes causes.

També queda exonerada de tota responsabilitat davant de possibles danys o prejudicis que pugui patir l’usuari com a conseqüència d’errors, defectes o omissions a la informació que facilita quan procedeixi de terceres fonts.

Avis sobre la utilització de cookies. Advertim que aquesta pàgina pot utilitzar cookies tipus sessió. L’usuari té l’opció d’impedir la generació de les mateixes, mitjançant la selecció de la corresponent opció al seu programa de navegació.

Legislació i jurisdicció aplicable. Amb caràcter general, les relacions amb els usuaris que es derivin de la prestació dels serveis continguts en aquest web, estan sotmesos a la legislació i jurisdicció espanyola.

Els usuaris d’aquest web són conscients de tot l’exposat i ho accepten de manera voluntària.